Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt, docenten MOPO

 

Sinds 2015 werken we samen met Gert als het gaat om de organisatie van de Master Class Passend en Opbrengstgericht werken. Gert heeft veel kennis van de organisatie van samenwerkingsverbanden en is erg goed in het analyseren van Parnassys en andere leerlingvolgsystemen. Samen leggen we de verbinding tussen handelingsgericht- en opbrengstgericht werken en bedienen we diverse samenwerkingsverbanden in het noorden van het land, het werkgebied van Emfusio Onderwijsconsult. We hopen die samenwerking de komende jaren voort te kunnen zetten.