Referenties

  • Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt, docenten MOPO

      Sinds 2015 werken we samen met Gert als het gaat om de organisatie van de Master Class Passend en Opbrengstgericht werken. Gert heeft veel kennis van de organisati

  • Rob Franke, Framework

      Samen met Gert heb ik mijn programma’s voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ontworpen. Gert is met Emfusio al jaren mijn partner in het uitwerken